Corona-update 14 oktober: Dubbelen bij padel blijft mogelijk

Dubbelen bij padel blijft mogelijk, zij het met restricties.

De KNLTB schrijft in hun meest recente bericht (vanmiddag 14 oktober) het volgende:

Dubbelen

Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

We zullen in overleg met NOC*NSF de richtlijnen voor tennis en padel verder uitwerken en de meestgestelde vragen en antwoorden zo snel mogelijk publiceren.

Link: Bericht KNLTB

Belangrijke aanvullende restricties die ook voor Apeldoorn Padel van toepassing zijn:

  • Publiek bij sport is niet toegestaan.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
  • Volwassenen trainen in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen.